Instalace

Cloud Interface potřebuje v rámci OS Windows přístupová práva ke čtení informací z Performace Couters. Pomocí příkazového řádku to lze provést následovně:

  • net localgroup „Performance Monitor Users“ DefaultAppPool /add
  • net localgroup „Performance Log Users“ DefaultAppPool /add

tím se účet, pod kterým se spouští aplikační pool IIS s Cloud Interface (tj. účet DefaultAppPool), přidá do skupin, které potřebné právo mají. Pro uživatelsky vytvořený pool s názvem XY vytváří IIS virtualního uživatele s názvem „IIS APPPOOL\XY“.

Pokud výše uvedený postup nebude fungovat, je možné změnit identitu poolu z ApplicationPoolIdentity na LocalService.

  • © Energocentrum Plus, s.r.o. 2017 - 2024