Mervis Analytics

Mervis Analytics představují rozsáhlou množinu nástrojů, reportů a služeb, kterými se snažíme postihnout složitou problematiku vyhodnocování a zlepšování provozu technologií budov, průmyslových podniků, výrobních zařízení a dalších systémů.

Využíváme k tomu otevřenosti všech produktů Mervis, schopnosti pracovat s daty z cizích systémů a pokročilé matematické dovednosti a nástroje, kterými disponujeme.

PDF report