Mervis SCADA

 Mervis SCADA logo

Základní částí celého systému Mervis je SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition). SCADA zajišťuje základní funkce systému, které potřebuje ke své činnosti technik – dispečer, aby mohl řízenou technologii sledovat a ovládat. Pro každou připojenou budovu nebo areál je definován datový soubor, který určuje způsoby komunikace s koncovými zařízeními a způsoby zobrazení dat. Zobrazení má tři základní režimy:

  • zobrazení formou seznamu datových bodů
  • zobrazení grafických technologických schémat
  • zobrazení historických grafů a přehledů

Mervis SCADA je nejsnáze dostupná v podobě cloudové služby na adrese https://scada.mervis.info. Pro více informací kontaktujte naše obchodní oddělení.

Službu Mervis SCADA lze provozovat i na lokálním serveru. Pro více informací kontaktujte naše obchodní oddělení.

Nezapomeňte prosím zkontrolovat minimální požadovanou konfiguraci pro běh aplikace Mervis SCADA.

  • © Energocentrum Plus, s.r.o. 2017 - 2024