Grafy

Ikona Grafy
Označené datové body, lze zobrazit pomocí grafu. K dispozici je 5 typů zobrazení. Každé má své specifické nastavení.

Ikona ovládáni grafu
Ovládání grafu je společné pro všechny typy grafů a umožňuje:

Skrýt legendu
Zkrácená legenda (jen název datového bodu)
Plná legenda
Skrýt popisky na ose
Vybrat body / Smazat vybrané body
Posunout vlevo/vpravo
Přiblížit/Oddálit
Celé obrazovka

Čárový graf je vhodný na zobrazení změn v čase.

Závislost teploty (TUV) a režimu nabíjení v čárovém grafu

1 Výběr a nastavení grafu

Výběr z před-definovaných šablon grafů, případně aktuálně vybraných
Časové období
Typ grafu
Zvýraznění naměřených bodů
Ponechat jen viditelná data
Optimalizovat rozsah
Oscilokopický režim
Znovu načíst data
Možnost více os., Export do formátů PNG, CSV, XLSX

2 Legenda

Legenda

Kliknutím na legendu je možné zobrazit/skrýt data, ke kterým je přiřazená. Popisky jsou také připnuté přímo na časovou osu.

3 Označení víkendu

Šedivý podklad značí sobotu a neděli.

Carpet plot přehledně zobrazuje prostorové teploty.

Teplota prostor

1 Nastavení barevné škály

2 Označení víkendu

Svislé bílé čáry od sebe oddělují pracovní týden, sobotu a neděli.

3 Legenda škály barev

Modulo graf je vhodný pro zobrazení “charakteristického” průběhu - jsou zobrazeny průběhy z časově shodných období (dny, týdny, …) přes sebe a lze tak snadno identifikovat výraznější odchylky od typického průběhu.

Okamžitý výkon

1 Nastavení časového období

V tomto typu grafu je možné nastavit období týdne, měsíce, nebo roku.

2 Popisky grafu

Zobrazují: datum, čas, hodnotu a název datového bodu

Sloupcový graf je ideální na zobrazování např. denních spotřeb.

Spotřeba

1 Nastavení výpočtu

2 Vybrat časové omezení zobrazení sloupce

Je možné nastavit součet ¼ h, hodinu, den, týden, měsíc nebo rok.

3 Normování

4 Zobrazení víkendu