Alarmové SMS

Uživatel může být o změně stavu alarmového bodu informován pomocí SMS.

Text SMS je uživatelsky definovatelný, ale ve většině případů se využívá výchozího tvaru, který zahrnuje:

  • potvrzovací kód (obvykle písmeno a několik číslic)
  • čas, kdy hlášený alarmový stav nastal
  • název projektu a datového bodu
  • hodnotu datového bodu

Uživatel může potvrdit alarm, pokud na to má dostatečná práva, odesláním SMS na telefonní číslo, že kterého mu došla zpráva.

Pro potvrzení alarmu je potřeba napsat klíčové slovo ok následované mezerou a obdrženým potvrzovacím kódem. Např.:

ok s44

Po úspěšném zpracování příkazu je uživateli zaslána potvrzovací SMS, ve které je shrnuto, který alarm byl potvrzen.

  • © Energocentrum Plus, s.r.o. 2017 - 2022