Systémové menu

Systémové menu

Záznam událostí

Tento přehled zaznamenává všechny vykonané akce na projektu. Zobrazuje čas akce, na jakém projektu proběhla, jaký uživatel jí provedl a o jakou operaci se jednalo. Všechny tyto informace je možné vyhledávat pomocí Filtru. Přehled události je ideálním kontrolním mechanismem projektu.

Historie alarmů

Přehledná historie alarmů přímo v Menu. Jedná se jen o informativní přehled, ze kterého nelze s alarmy pracovat.

Statistiky projektů

Zde je možné nalézt informace o chodu projektu v rámci programu MERVIS. Jeho stav LOCAL/STOPED, počet datových bodů, poslední spuštění atd.

Obrazovka uživatelských nastavení

Jazyk

Nastavení jazyku pracovního prostředí.

Šablona

Barevné schéma pracovního prostředí.

Zobrazovat alarmová okna

Volba nastavuje, zda se při výskytu alarmu má zobrazit dialogové okno.

Zobrazit přehledový panel

Nastavení zapne/vypne zobrazení panelu se souhrnnými informacemi o projektech.

Přehledový panel – detail

U každého projektu se zobrazuje počet nekomunikujících bodů, počet bodů v alarmu, běh projektu a odkaz na schéma.

Přehledový panel

Výchozí velikost schémat

Možnost změnit výchozí velikost zobrazovaného schématu na Automatická / Celé viditelné / Na šířku okna / Originální velikost.

Zvuk pro upozornění na nový alarm

Možnost výběru zvuku pro signalizaci nového alarmu.

Zvuk při stisknutí tlačítka

Možnost výběru zvuku pro stisk tlačítka.

Interval mezi dotazy na hodnoty

Interval se nastavuje v závislosti na velikosti projektu, kvalitě internetového připojení a rychlosti sledovaných dějů.

Vytvořit krátkou url adresu pro aktuální stránku

Nastaví zkrácenou adresu pro aktuálně zobrazenou stránku. Vhodné pro posílání elektronickou poštou nebo jiným komunikačním klientem, atd.

Nastavení krátké adresy pro aktuální stránku

Příklad vygenerované adresy: https://scada.mervis.info/#/graf01

Změna uživatelského hesla

Pro změnu hesla je potřeba zadat heslo stávají a heslo nové. Heslo nové se píše dvakrát, aby se předešlo překlepům.

O aplikaci

Dialogové okno s informacemi o aplikaci

  • © Energocentrum Plus, s.r.o. 2017 - 2024