Schéma

Ikona Schématický pohled

Schéma je grafické znázornění technologie v projektu.

Schématický pohled na technologie v projektu

Označení datových bodů se provádí podržením klávesy Ctrl a kliknutím na objekt ve schématu (vyberou se všechny proměnné připojené na tento objekt).

Zrušení označení datových bodů

Po vybrání se zobrazí další schémata v projektu. Je možná je hledat pomocí Filtru

Zobrazení schémat lze upravit podle požadavku:

Vidět celé schéma
Přizpůsobit schéma na šířku prohlížeče
Zobrazit schéma v originální velikosti
Vytvoření poznámky, kterou je po - té možné umístit kdekoli ve vizualizaci

Zobrazit schéma na celou obrazovku. Pokud není ikona k dispozici, lze schéma zobrazit v celoobrazovkovém režimu pomocí doplnění parametru „&scadaFullScreenMode=true“
  • © Energocentrum Plus, s.r.o. 2017 - 2023