Schéma

Ikona Schématický pohled

Schéma je grafické znázornění technologie v projektu.

Schématický pohled na technologie v projektu

Označení datových bodů se provádí podržením klávesy Ctrl a kliknutím na objekt ve schématu (vyberou se všechny proměnné připojené na tento objekt).

Zrušení označení datových bodů

1 Výběr schématu

Po vybrání se zobrazí další schémata v projektu. Je možná je hledat pomocí Filtru

2 Upravení zobrazení a poznámka

Zobrazení schémat lze upravit podle požadavku:

Vidět celé schéma
Přizpůsobit schéma na šířku prohlížeče
Zobrazit schéma v originální velikosti
Vytvoření poznámky, kterou je po - té možné umístit kdekoli ve vizualizaci

3 Celoobrazovkový režim

Zobrazit schéma na celou obrazovku