API

Mervis SCADA nabízí otevřené REST-like API postavené na JSON a XML formátech dat. Pro kompletní popis API kontaktujte naši technickou podporu.

FunctionDescription
api/checkCredentials
api/logout
api/get/projects
api/get/projectData
api/get/projectByParts
api/get/history
api/get/history/specific
api/set/history
api/get/values
api/get/alarms
api/get/alarmHistory
api/get/eventHistory
api/get/changes
api/set/executeActions
api/set/values
api/set/executeAlarmOps
api/set/projectPriorityRefresh
api/get/schema
api/get/schema/datapoints
api/get/schema/values
api/get/schema/image
/api/v3/get/history

Request

{"cred":{"n":"demo","p":"demo"}}

Response

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<checkCredentialsResult xmlns:r="http://dev.rcware.eu/serialization/references" d="GlobalDomain" l="demo" t="2:85be00d3-5875-4dec-a9b4-c98e2ff2acbe" xmlns="http://dev.rcware.eu/auth" />
 • Získaný token t je třeba použít místo dvojice jméno/heslo v následujících API voláních.

Request

 • URL: /api/v3/get/history?format=json
 • Method: POST
 • Umožňuje stahovat historii pro více datových bodů
 • V ukázkách je vždy za dvěma lomítky uvedený typ property
 • V sekci credentials lze místo „token“ uvést „name“ a „password“ - použití bez tokenu je ale výkonnostně penalizováno
 • „seriesParameters“ - se uvádí jen pokud chceme rozdílné hodnoty než v „commonSeriesParameters“
 • „clientReference“ - volitelné - pro dodatečnou identifikaci datového bodu klientem
 • položky „segmenation“, „requestState“ a „serverState“ se vyplňují podle poslední odpovědi serveru. Pro první volání se tyto hodnoty neuvádějí.
{
  "credentials": {
    "token":"guid" //string
  },
  "request": {
    "commonSeriesParameters": {
      "from": "2018-12-01T00:00:00Z", //UTC dateTime
      "to": "2018-12-01T10:00:00Z"//UTC dateTime
    },
    "series": [
      {
        "seriesParameters": {
          "from": "2017-11-28T14:26:16.5029619Z",//UTC dateTime
          "to": "2018-11-28T14:26:16.5029619Z" //UTC dateTime
        },
        "clientReference": "myId2a", //string
        "provider": {
          "parameters": {
            "projectId": "5abf8ca0-94ba-48df-8d3c-7ebe87a12fd0", //guid
            "dataPointId": "2a9c26c9-2ce3-49c4-909d-9ac1143121f1" //guid
          }
        }
      },
      {
        "clientReference": "myId1a",
        "provider": {
          "parameters": {
            "projectId": "5abf8ca0-94ba-48df-8d3c-7ebe87a12fd0",
            "dataPointId": "62cf4083-31ed-4bc1-be25-044ba837a9f0"
          }
        }
      }
    ]
  },
  "dataSpecification": {
    "limits": {
      "count": 1000 //int
    }
  },
  "segmentation": {
    "requestState": ";;2;;0", //string
    "serverState": "xyz" //string
  }
}

Response

 • Dokud je v odpovědi v sekci „segmentation“ uveden „requestState“ existují v daném rozsahu další historie.
 • „requestState“ a „serverState“ je nutné do dalšího případného dotazu na historii předat.
 • Values
  • v - hodnota
  • ts - začátek platnosti hodnoty
  • gt - konec platnosti hodnoty
  • i - interval, pokud je jiný než uvedená hodnota u celé série
 • Meta
  • type - typ uložených hodnot - double, string, datetime
  • unit - jednotky
  • interval - informace o periodě, v jaké by měly být hodnoty v databázi uloženy. Slouží k identifikaci chybějících záznamů.
{
"result": {
    "code": 0, //int
    "subCode": 0, //int
    "message": "" //string
  },
  "data": {
    "count": 3, //int
    "historyData": [
      {
        "clientReference": "myId2a", //string
        "provider": {
          "id": "689e32fa-24a2-448e-9374-6158e6e6cb15", //guid
          "parameters": {
            "projectId": "5abf8ca0-94ba-48df-8d3c-7ebe87a12fd0", //guid
            "dataPointId": "2a9c26c9-2ce3-49c4-909d-9ac1143121f1" //guid
          }
        },
        "meta": {
          "type": "string", //string
          "unit": "", //string
          "interval": "PT3M" //string - ISO8601 Timespan
        },
        "values": [
          {
            "v": "AUT", //string
            "ts": "2018-11-26T12:22:15.25795Z", //dateTime
            "gt": "2018-11-26T13:22:15.5784067Z" //dateTime
          }
        ]
      },
      {
        "clientReference": "myId1a",
        "provider": {
          "parameters": {
            "projectId": "5abf8ca0-94ba-48df-8d3c-7ebe87a12fd0",
            "dataPointId": "62cf4083-31ed-4bc1-be25-044ba837a9f0"
          }
        },
        "meta": {
          "type": "double",
          "unit": "hod",
          "interval": "PT3M"
        },
        "values": [
          {
            "v": 12939,//double
            "ts": "2018-11-30T23:58:15.2394603Z",
            "gt": "2018-12-01T01:37:15.4869553Z"
          },
          {
            "v": 12946,
            "ts": "2018-12-01T09:22:16.2049051Z",
            "gt": "2018-12-01T10:37:15.4023519Z",
            "i": "PT4M"
          }
        ]
      }
    ]
  },
  "segmentation": {
    "requestState": "xyz", //string
    "serverState": "xyz" //string
  }
}

Funkční demo

{
  "credentials": {
    "name": "demo",
    "password": "demo"
  },
  "request": {
    "commonSeriesParameters": {
      "from": "2018-12-01T00:00:00Z",
      "to": "2018-12-01T00:11:00Z"
    },
    "series": [
      {
        "clientReference": "myId1",
        "provider": {
          "parameters": {
            "projectId": "5abf8ca0-94ba-48df-8d3c-7ebe87a12fd0",
            "dataPointId": "acad79f3-3358-42dd-9b74-98733e63d771"
          }
        }
      },
      {
        "clientReference": "myId2",
        "provider": {
          "parameters": {
            "projectId": "5abf8ca0-94ba-48df-8d3c-7ebe87a12fd0",
            "dataPointId": "14cf0dbb-b050-43aa-a6f0-22886c33ed8e"
          }
        }
      }
    ]
  },
  "dataSpecification": {
    "limits": {
      "count": 1000
    }
  }
}

Request

 • URL: /api/get/history?format=xml
 • Method: POST
{ 
  "cred":{ 
   "n":"demo",
   "p":"demo",
   "pe":0
  },
  "projId":"5abf8ca0-94ba-48df-8d3c-7ebe87a12fd0",
  "dpId":"62cf4083-31ed-4bc1-be25-044ba837a9f0",
  "from":"/Date(1541199600000)/",
  "to":"/Date(1541496190357)/",
  "offset":0,
  "count":5000,
  "historyState":""
}

Response

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<getHistoryResult xmlns:r="http://dev.rcware.eu/serialization/references" r:type="b133774d-21ce-42b6-add3-57c012079c55" xmlns:n1="http://dev.rcware.eu/scada/basic-props" xmlns="http://dev.rcware.eu/scada/history">
 <hist projId="5abf8ca0-94ba-48df-8d3c-7ebe87a12fd0" dpId="62cf4083-31ed-4bc1-be25-044ba837a9f0" propName="Output" interval="PT3M" historyState="" nextValOfs="-1">
  <errMsg/>
  <vals>
   <hv ts="2018-11-02T21:26:08.7936747Z" gt="2018-11-03T20:35:08.8060769Z">
    <n1:v>12754</n1:v>
   </hv>
   <hv ts="2018-11-03T20:41:09.0100479Z" gt="2018-11-05T11:35:08.7415158Z">
    <n1:v>12754</n1:v>
   </hv>
   <hv ts="2018-11-05T11:40:04.0077949Z" gt="2018-11-05T17:25:03.4285643Z">
    <n1:v>12754</n1:v>
   </hv>
   <hv ts="2018-11-05T17:28:03.4133447Z" gt="2018-11-05T19:40:03.0246122Z">
    <n1:v>12755</n1:v>
   </hv>
   <hv ts="2018-11-05T19:43:03.6499981Z" gt="2018-11-05T22:01:03.2620552Z">
    <n1:v>12756</n1:v>
   </hv>
   <hv ts="2018-11-05T22:04:03.1530787Z" gt="2018-11-06T02:37:03.454926Z">
    <n1:v>12757</n1:v>
   </hv>
   <hv ts="2018-11-06T02:40:03.61157Z" gt="2018-11-06T04:52:03.1759539Z">
    <n1:v>12758</n1:v>
   </hv>
   <hv ts="2018-11-06T04:55:03.14511Z" gt="2018-11-06T06:40:03.8621601Z">
    <n1:v>12759</n1:v>
   </hv>
   <hv ts="2018-11-06T06:43:03.2063072Z" gt="2018-11-06T08:55:03.3019409Z">
    <n1:v>12760</n1:v>
   </hv>
   <hv ts="2018-11-06T08:58:03.083875Z" gt="2018-11-06T09:10:03.0695797Z">
    <n1:v>12761</n1:v>
   </hv>
   <hv ts="2018-11-06T09:13:03.5389214Z" gt="2018-11-06T09:19:03.5238805Z">
    <n1:v>12761</n1:v>
   </hv>
   <hv ts="2018-11-06T09:22:03.9461503Z">
    <n1:v>12761</n1:v>
   </hv>
  </vals>
 </hist>
</getHistoryResult>

Request

 • URL: /api/set/history?format=xml
 • Method: POST
 • Content-Type: text/xml

Atribut i nastavuje interval (ISO 8601), v jakém by měla být uložena následující hodnota.

V cred lze použít i ověření pomocí jména a hesla, ale využití tokenu nabízí vyšší výkon.

Všechny časové údaje jsou očekávány v UTC.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<setHistoryRequest xmlns="http://dev.rcware.eu/scada/history" 
xmlns:n2="http://dev.rcware.eu/auth" 
xmlns:n1="http://dev.rcware.eu/scada/basic-props" 
projId="5abf8ca0-94ba-48df-8d3c-7ebe87a12fd0" 
dpId="e86dba6d-1250-4e7f-aafb-84fd28324710">
 <n2:cred t="xxxxx"/><!-- token should be used here -->
 <vals>
  <hv ts="2020-03-15T11:00:00+00:00" i="P1D">
   <n1:v>2.7</n1:v>
  </hv>
  <hv ts="2020-03-16T11:00:00+00:00" i="P1D">
   <n1:v>3.0</n1:v>
  </hv>
  <hv ts="2020-03-17T11:00:00+00:00" i="P1D">
   <n1:v>2.0</n1:v>
  </hv>
  <hv ts="2020-03-18T11:00:00+00:00" i="P1D">
   <n1:v>2.3</n1:v>
  </hv>
 </vals>
</setHistoryRequest>

Response

 • 200 OK
 • URL: /api/set/executeActions?format=xml
 • Method: POST
 • Content-Type: text/xml

DoubleValue

Request

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<executeActionsRequest xmlns="http://dev.rcware.eu/scada/action-defs" 
xmlns:n2="http://dev.rcware.eu/scada/basic-props" 
xmlns:n1="http://dev.rcware.eu/auth" 
xmlns:r="http://dev.rcware.eu/serialization/references">
 <n1:cred t="xxxxx"/> <!-- token -->
 <actionDefs projId="5abf8ca0-94ba-48df-8d3c-7ebe87a12fd0">
  <actions>
   <actionDefItem propName="INIT" dpId="afc22e18-f8e4-4e08-899c-fb9e4759df3d">
    <execParam r:type="495c9644-eed1-4b94-933b-3fae702a9aca">
     <n2:value>16</n2:value>
    </execParam>
   </actionDefItem>
   <actionDefItem propName="ZAP" dpId="34306c80-73f1-4465-ab51-2b2c1e85ab70">
   </actionDefItem>
  </actions>
 </actionDefs>
</executeActionsRequest>

Response

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<executeActionsResponse xmlns:r="http://dev.rcware.eu/serialization/references" code="Ok" message="OK" xmlns="http://dev.rcware.eu/scada/error-reporting" />

PlanningCalendar

 • v requestu je atribut „val“ který odkazuje na index items v definici plánovacího kalendáře
 • pokud je kalendář číslený místo „val“ se musí použít „dval“ pro double hodnoty a „ival“ pro integer hodnoty

Request

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<executeActionsRequest xmlns="http://dev.rcware.eu/scada/action-defs" 
xmlns:n1="http://dev.rcware.eu/auth" 
xmlns:r="http://dev.rcware.eu/serialization/references">
 <n1:cred t="xxxxx"/> <!-- token -->
 <actionDefs projId="17d3ff08-40c1-41c0-ad6a-bad4489323c7">
  <actions>
   <actionDefItem propName="SET" dpId="396bcab1-1973-4dd9-91a9-284cdced00fb">
    <execParam r:type="0066EB7A-4118-4DA0-9E98-ECDE203CA945">
     <n2:value xmlns:n2="http://dev.rcware.eu/scada/basic-props">
      <n2:changes>
       <n2:layer name="Layer123">
        <n2:changes>
         <n2:ch cmd="Create">
          <n2:def start="2024-04-09T02:00:00.00Z" end="2024-04-09T06:00:00.00Z" state="Enabled" val="2" p="1" comment="test">
           <n2:metadata/>
          </n2:def>
         </n2:ch>
        </n2:changes>
       </n2:layer>
      </n2:changes>
     </n2:value>
    </execParam>
   </actionDefItem>
  </actions>
 </actionDefs>
</executeActionsRequest>

Response

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<executeActionsResponse xmlns:r="http://dev.rcware.eu/serialization/references" code="Ok" message="OK" xmlns="http://dev.rcware.eu/scada/error-reporting" />
 • URL: /api/get/values?format=xml
 • Method: POST

Output property

Nejvhodnější způsob vyčtení aktuálních hodnot datových bodů (property „Output“) z jednoho nebo více projektů.

Request

{
 "cred": {
 "t": "xxxxxx" //token
 },
 "propNamesToSerialize": ["Output"],
 "offset": 0,
 "count": 1000,
 "serverState": null,
 "dps": [{
  "projId": "ba1a92f7-f213-4a72-90e4-f7142b50274b",
  "dpIds": ["e089dde2-a097-4e0d-8012-c8cf3dc62694", "1089dde2-a097-4e0d-8012-c8cf3dc62696"]
 }
 ]
}

Response

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<values xmlns:r="http://dev.rcware.eu/serialization/references" nextOffset="-1" serverTime="2020-04-07T07:46:34.850422Z" xmlns:n1="http://dev.rcware.eu/scada/basic-props" xmlns="http://dev.rcware.eu/scada/datapoints">
 <vals>
 <v projId="ba1a92f7-f213-4a72-90e4-f7142b50274b" dataVersion="637217783110000000" serverTime="2020-04-07T07:46:34.850422Z">
  <dps>
  <d id="e089dde2-a097-4e0d-8012-c8cf3dc62694" serAlr="true">
   <props>
   <p n="Output" t="2020-04-07T07:43:42.1000676Z" q="Bad" r:type="177e726a-3180-4152-bef2-6254e7055e1f">
    <n1:v>ON</n1:v>
   </p>
   </props>
  </d>
  <d id="1089dde2-a097-4e0d-8012-c8cf3dc62696" serAlr="true">
   <props>
   <p n="Output" t="2020-04-07T07:45:00.2408399Z" q="Good" r:type="b133774d-21ce-42b6-add3-57c012079c55">
    <n1:v>0</n1:v>
   </p>
   </props>
  </d>
  </dps>
 </v>
 </vals>
</values>

PlanningCalendar property

Request

{
 "cred": {
 "t": "xxxxxx" //token
 },
 "propNamesToSerialize": ["PlanningCalendar"],
 "offset": 0,
 "count": 1000,
 "serverState": null,
 "dps": [{
  "projId": "17d3ff08-40c1-41c0-ad6a-bad4489323c7",
  "dpIds": ["d1243034-0809-444d-a48a-d04d800b4095"]
 }
 ]
}

Response

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<values xmlns:r="http://dev.rcware.eu/serialization/references" nextOffset="-1" serverTime="2024-04-16T09:27:44.9304393Z" xmlns:n1="http://dev.rcware.eu/scada/basic-props" xmlns="http://dev.rcware.eu/scada/datapoints">
 <vals>
  <v projId="17d3ff08-40c1-41c0-ad6a-bad4489323c7" dataVersion="638482651650000000" serverTime="2024-04-16T09:27:44.9304393Z">
   <dps>
    <d id="d1243034-0809-444d-a48a-d04d800b4095" serAlr="true">
     <props>
      <p n="PlanningCalendar" t="2024-04-15T11:50:38.2117669Z" q="Good" r:type="11c39f56-7d5e-489b-9615-51d2daaf25f8">
       <n1:v defaultValue="0" emailForNotifications="" type="1">
        <n1:layers>
         <n1:l name="Decimal" type="" defaultValue="0">
          <n1:events>
           <n1:e rev="3">
            <n1:def start="2024-04-11T04:00:00Z" end="2024-04-11T11:00:00Z" id="2" state="Enabled" dval="12.5" p="1" comment="test" pLayer="" lastEditedBy="admin" lastEdited="2024-04-11T13:35:01.2373164Z" />
           </n1:e>
           <n1:e rev="4">
            <n1:def start="2024-04-11T22:00:00Z" end="2024-04-12T01:00:00Z" id="3" state="Enabled" dval="5.6" p="1" comment="test2" pLayer="" lastEditedBy="admin" lastEdited="2024-04-12T06:18:17.0853588Z" />
           </n1:e>
          </n1:events>
          <n1:items />
         </n1:l>
         <n1:l name="Positive" type="" defaultValue="0">
          <n1:events>
           <n1:e rev="3">
            <n1:def start="2024-04-11T10:00:00Z" end="2024-04-11T13:00:00Z" id="2" state="Enabled" ival="25" p="1" comment="test3" pLayer="" lastEditedBy="admin" lastEdited="2024-04-11T13:22:07.0652508Z" />
           </n1:e>
           <n1:e rev="5">
            <n1:def start="2024-04-11T22:00:00Z" end="2024-04-12T01:00:00Z" id="5" state="Enabled" ival="30" p="1" comment="test4" pLayer="" lastEditedBy="admin" lastEdited="2024-04-12T06:18:17.0853759Z" />
           </n1:e>
          </n1:events>
          <n1:items />
         </n1:l>
         <n1:l name="Negative" type="" defaultValue="0">
          <n1:events>
           <n1:e rev="6">
            <n1:def start="2024-04-11T22:00:00Z" end="2024-04-12T01:00:00Z" id="7" state="Enabled" ival="-50" p="1" comment="test5" pLayer="" lastEditedBy="admin" lastEdited="2024-04-12T06:18:17.0854241Z" />
           </n1:e>
          </n1:events>
          <n1:items />
         </n1:l>
        </n1:layers>
       </n1:v>
      </p>
     </props>
    </d>
   </dps>
  </v>
 </vals>
</values>
 • © Energocentrum Plus, s.r.o. 2017 - 2024