IoT

Internet of things (IoT) značí propojení fyzických zařízení, vozidel, budov, softwaru, čidel, akčních prvků a dalších "smart" zařízení prostřednictvím komunikačních sítí za účelem sběru a výměny dat. (source: wiki)

V rámci služby Mervis sbíráme a trvale ukládáme miliardy individuálních naměřených hodnot (více než 6 mld v červu 2017). Stále se ovšem mnoho důležitých údajů nesbírá. Většinou kvůli složité instalaci nebo komplikovaným možnostem zkomunikování čidel a měřidel. Právě tyto problémy lze často překonat použitím čidel postavených na technologiích LoRa or Sigfox.

Obě zmíněné technologie umožňují vytvoření bezdrátových sítí celostátního rozsahu (obdoba mobilní telefonní sítě) a instalovaná zařízení jsou obvykle napájena bateriemi.

Pokud byste chtěli více probrat konkrétní obchodní případ - obraťte se na naše obchodní oddělení.

  • © Energocentrum Plus, s.r.o. 2017 - 2024