BMR analyzátory

Mervis SCADA plně podporuje integraci dat z analyzátorů firmy BMR prostřednictvím protokolu MQTT.

Lze tak instalovat samostatný analyzátor sítě na potřebné místo a po jeho připojení k internetu jsou data automaticky přenášena do Mervis SCADA.

Komunikace nevyžaduje využití veřejné IP adresy a přesměrovaných portů. Také je plně šifrována.

Nastavení provedete ve standardním konfiguračním nástroji BMR PMS. Na záložce „MQTT“ zvolíte následující parametry připojení:

  • zapnout povolení protokolu MQTT
  • Server: mqtt.mervis.info
  • Port: 8883, pro tuto volbu zaškrnout i Použít TLS
    • Mervis umožní i nešifrované připojení na portu 1883. Pak je potřeba odšrtknout povolení TLS. Tuto volbu ale nedoporučujeme.
  • Další parametry (uživatel, heslo, ID a UID) dostanete po zaregistrování zařízení v Mervisu.
  • Náhled nastavení MQTT pro Mervis

Komunikované hodnoty

Název Příklad hodnoty Jednotky Popis
Active power 3 Phase -1565419 W Činný výkon ve všech fázích
Active power L1 -515915 W Činný výkon ve fázi L1.
Active power L2 -525140 W Činný výkon ve fázi L2.
Active power L3 -524364 W Činný výkon ve fázi L3.
Angle I L1 62,23 deg Úhel proudu od napětí ve fázi L1.
Angle I L2 178,596 deg Úhel proudu od napětí ve fázi L2.
Angle I L3 302,721 deg Úhel proudu od napětí ve fázi L3.
Angle U L1 0 deg Úhel napětí ve fázi L1 od napětí ve fázi L1.
Angle U L2 120,033 deg Úhel napětí ve fázi L2 od napětí ve fázi L1.
Angle U L3 240,086 deg Úhel napětí ve fázi L3 od napětí ve fázi L1.
Apparent power 3 Phase 1567337 VA Zdánlivý výkon ve všech fázích.
Apparent power L1 516278 VA Zdánlivý výkon ve fázi L1.
Apparent power L2 525989 VA Zdánlivý výkon ve fázi L2.
Apparent power L3 525069 VA Zdánlivý výkon ve fázi L3.
CosFi L1 -1 Úhel mezi napětím a proudem pro první harmonickou ve fází L1.
CosFi L2 -1 Úhel mezi napětím a proudem pro první harmonickou ve fází L2.
CosFi L3 -1 Úhel mezi napětím a proudem pro první harmonickou ve fází L3.
Frequency 49,9819 Hz Frekvence sítě.
Line voltage L1-L2 425,241 V Mezifázové napětí L1-L2.
Line voltage L2-L3 424,803 V Mezifázové napětí L2-L3.
Line voltage L3-L1 424,458 V Mezifázové napětí L3-L1.
Long time flicker L1 0,35564 Dlouhodobý flicker (2 hod) pro fázi L1.
Long time flicker L2 0,41009 Dlouhodobý flicker (2 hod) pro fázi L2.
Long time flicker L3 0,44698 Dlouhodobý flicker (2 hod) pro fázi L3.
Negative active energy total -910144,1 kWh Dodávka energie do sítě.
Phase current L1 2103,16 A Proud ve fázi L1.
Phase current L2 2142,39 A Proud ve fázi L2.
Phase current L3 2144,01 A Proud ve fázi L3.
Phase voltage L1 245,478 V Fázové napětí pro fázi L1.
Phase voltage L2 245,515 V Fázové napětí pro fázi L2.
Phase voltage L3 244,9 V Fázové napětí pro fázi L3.
Positive active energy total 398,9 kWh Spotřeba energie ze sítě.
Power factor 3 Phase -0,99878 Účiník celkový.
Power factor L1 -1 Účiník pro fázi L1.
Power factor L2 -0,99839 Účiník pro fázi L2.
Power factor L3 -0,99866 Účiník pro fázi L3.
Reactive power 3 Phase -30618,8 var Jalový výkon ve všech fázích.
Reactive power L1 9706,37 var Jalový výkon ve fázi L1.
Reactive power L2 -22922,1 var Jalový výkon ve fázi L2.
Reactive power L3 -17403 var Jalový výkon ve fázi L3.
Ripple control L1 245,47 V Efektivní hodnota napětí na fázi L1 na frekvenci určené pomocí „Ripple controle set point“ (např. Pro HDO).
Ripple control L2 245,5 V Efektivní hodnota napětí na fázi L2 na frekvenci určené pomocí „Ripple controle set point“ (např. Pro HDO).
Ripple control L3 244,88 V Efektivní hodnota napětí na fázi L3 na frekvenci určené pomocí „Ripple controle set point“ (např. Pro HDO).
Ripple control set point 50 Hz Nastavení frekvence pro „Ripple control“.
Short time flicker L1 0,36364 Krátkodobý flicker (10 min) pro fázi L1.
Short time flicker L2 0,43327 Krátkodobý flicker (10 min) pro fázi L2.
Short time flicker L3 0,47436 Krátkodobý flicker (10 min) pro fázi L3.
THDI L1 2,92027 % Celkové harmonické zkreslení proudu ve fázi L1.
THDI L2 3,24824 % Celkové harmonické zkreslení proudu ve fázi L2.
THDI L3 3,24958 % Celkové harmonické zkreslení proudu ve fázi L3.
THDU L-L L1-L2 0,98296 % Celkové harmonické zkreslení napětí mezi fázemi L1-L2.
THDU L-L L2-L3 1,00872 % Celkové harmonické zkreslení napětí mezi fázemi L2-L3.
THDU L-L L3-L1 0,99738 % Celkové harmonické zkreslení napětí mezi fázemi L3-L1.
THDU L-N L1 0,99921 % Celkové harmonické zkreslení napětí ve fázi L1.
THDU L-N L2 0,99024 % Celkové harmonické zkreslení napětí ve fázi L2.
THDU L-N L3 1,01665 % Celkové harmonické zkreslení napětí ve fázi L3.
Unbalance I I0 L1 2,15701 % Nulová nesymetrie proudu ve fázi L1.
Unbalance I I0 L2 0 % Nulová nesymetrie proudu ve fázi L2.
Unbalance I I0 L3 0 % Nulová nesymetrie proudu ve fázi L3.
Unbalance I I2 L1 1,94064 % Zpětná nulová nesymetrie proudu ve fázi L1.
Unbalance I I2 L2 0 % Zpětná nulová nesymetrie proudu ve fázi L2.
Unbalance I I2 L3 0 % Zpětná nulová nesymetrie proudu ve fázi L3.
Unbalance LN U0 L1 0,07655 % Nulová nesymetrie napětí ve fázi L1.
Unbalance LN U0 L2 0 % Nulová nesymetrie napětí ve fázi L2.
Unbalance LN U0 L3 0 % Nulová nesymetrie napětí ve fázi L3.
Unbalance LN U2 L1 0,10793 % Zpětná nulová nesymetrie napětí ve fázi L1.
Unbalance LN U2 L2 0 % Zpětná nulová nesymetrie napětí ve fázi L2.
Unbalance LN U2 L3 0 % Zpětná nulová nesymetrie napětí ve fázi L3.

Následující data se aktualizují v případě, že dojde k události. Parametry událostí jsou možné nastavit standardními prostředky výrobce analyzátoru.

Název Příklad hodnoty Jednotky Popis
Event Data Current L1 1849,95 A Proud ve fázi L1 v době před a po události.
Event Data Current L2 3560,96 A Proud ve fázi L2 v době před a po události.
Event Data Current L3 1,35047 A Proud ve fázi L3 v době před a po události.
Event Data Voltage L1 246,094 V Napětí na fázi L1 v době před a po události.
Event Data Voltage L2 247,375 V Napětí na fázi L2 v době před a po události.
Event Data Voltage L3 247,574 V Napětí na fázi L3 v době před a po události.
Event End 21/04/2022 Thu 06:00:04 Konec události.
Event Phase L1 Fáze, na které k události došlo.
Event Start 21/04/2022 Thu 00:04:52 Začátek události.
Event Type Overvoltage Typ události.
Transient Data Current L1 -6554,23364 A Proud ve fázi L1 v době před a po přechodovém jevu.
Transient Data Current L2 2145,89126 A Proud ve fázi L2 v době před a po přechodovém jevu.
Transient Data Current L3 72,05118 A Proud ve fázi L3 v době před a po přechodovém jevu.
Transient Data Voltage L1 -226,525 V Napětí na fázi L1 v době před a po přechodovém jevu.
Transient Data Voltage L2 -93,808 V Napětí na fázi L2 v době před a po přechodovém jevu.
Transient Data Voltage L3 334,724 V Napětí na fázi L3 v době před a po přechodovém jevu.
Transient Phase L1 Fáze, na které k přechodovému jevu došlo.
Transient Start 21/04/2022 Thu 06:00:04 Začátek přechodového jevu.
Transient Type VoltageDifference Typ přechodového jevu.
  • © Energocentrum Plus, s.r.o. 2017 - 2024