Řádkový přehled

Ikona řádkový přehled

Řádkový přehled, je základní vizualizací datových bodů. Zobrazuje všechny dostupné informace v projektu. Umožňuje ovládání, nastavování parametrů apod.

Řádkový pohled na otevřený projekt

Přehled je dělen do úrovní. Stromové zobrazení umožňuje rychlé a přehledné hledání požadované informace zobrazené v datových bodech.

Každý DB je možné kliknutím na čtverec vlevo do časové známky vybrat a poté ho nechat zobrazit v Grafu.

Vybrání datového bodu

Předchozí vybraný datový bod
Následující vybraný datový bod
Zrušení označení datových bodů

Mezi vybranými datovými body je možné přecházet, případně výběr kompletně zrušit.

Datové body lze filtrovat dle jména, jehož počátek se píše do Filtru, nebo podle význačných vlastností.

Pole pro zadání filtru
Komunikující (validní) body
Nekomunikující (nevalidní) body
Staří časové známky
Označené datové body
Body s aktivní alarmem
Předchozí vybraný datový bod.
Staří časové známky
Označené datové body

Nekomunikace je značena

Je-li vybrán alespoň jeden datový bod, zobrazuje se informace o aktivním výběru a počtu vybraných datových bodů.

Je možné vybrat libovolný počet datových bodu, z jakéhokoli projektu, který má uživatel k dispozici.

Kliknutím na symbol, je uživateli zobrazen seznam všech vybraných datových bodů.

Aktuální vybrané body

  • © Energocentrum Plus, s.r.o. 2017 - 2023