Alarmy

Ikona Alarmy

Přehled alarmů

Zobrazení má dvě úrovně: Název projektu - datový bod, který se nachází v alarmu.

U názvu projektu je číslice, která značí celkový počet alarmů v rámci projektu,

V případě více projektů je možné použit Filtru, nebo podle význačných vlastností.

Pole pro zadání filtru

Přehled zobrazuje všechny aktuální datové body v alarmu.

U každého datového bodu je informace o stavu alarmu:

Aktivní alarm

Kliknutím se vyvolá dialogové okno, ve kterém jsou informace o alarmové hodnotě, času vzniku alarmu a aktuálním čase. V okně je možné alarm potvrdit, zobrazit v projektu, nebo jen zavřít dialogové okno.

Dialogové okno – Aktivní alarm

Potvrzený alarm

Dialogové okno už neumožňuje potvrdit alarm. Navíc obsahuje informaci o času potvrzeného alarmu.

Dialogové okno – Potvrzený alarm

Zobrazí aktivní alarmy
Zobrazí potvrzené alarmy
Zobrazí alarmy ze všech projektů
Rozsah historie alarmů
Znovu načíst data
Zobrazit/skrýt panel s historií
Potvrdit všechny vybrané
Resetovat všechny vybrané
Stáhnout historii ve formátu CSV
Zobrazit informaci o zvýrazněném/vybraném datové bodu
Prioritní aktualizace zvýrazěného/vybraného datového bodu

Historie zobrazuje čas vzniku/zániku alarmu, kdo (jaký uživatel) alarm potvrdil, jaký je aktuální stav alarmu.

Historie lze řadit dle času vzniku/zániku alarmu.

K vyhledávání je možné použit tři Filtry: cesta / datový bod / uživatel

Každý bod, který má aktivní alarmové chování, může v závislosti na nastavení nabývat různých alarmových stavů a postupně mezi těmito stavy přecházet, jak je znázorněno na následujícím obrázku.

Přehled alarmových stavů a přechodů

 • Texty v kruzích odpovídají stavu alarmu
 • Šipky mezi nimi znázorňují následující přechody mezi stavy
  • Červená šipka - vznik alarmu
  • Modrá plná šipka - zánik alarmu
  • Modrá přerušovaná šipka - zánik alarmu, který má povolený automatický reset
  • Ack - požadavek na potvrzení
  • Reset - požadavek na vynulování
  • Pokud se vyvolá akce, která není v diagramu zakreslena, tak se ignoruje (např. požadavek na reset ve stavu Normal)
 • © Energocentrum Plus, s.r.o. 2017 - 2024