Počasí

Pro zobrazení naměřených dat týkající se počasí můžete využít údaje, které Mervis poskytuje nezávisle na vašem datovém projektu. V grafovém zobrazení stačí kliknout na ikonu počasi:

a zvolit si z nabízených lokalit vámi požadovanou měřenou veličinu:

  • © Energocentrum Plus, s.r.o. 2017 - 2024