Alarmové SMS

Uživatel může být o změně stavu alarmového bodu informován pomocí SMS.

Text SMS je uživatelsky definovatelný, ale ve většině případů se využívá výchozího tvaru, který zahrnuje:

čas, kdy hlášený alarmový stav nastal
název projektu
cesta k datovému bodu, název technologického celku, skupiny
název datového bodu:hodnota/stav datového bodu
potvrzovací kód
počet aktivních alarmů v přiřazené množině alarmových bodů (TotalAlarms)

Pro potvrzení alarmu je potřeba opsat unikátní potvrzovací kód. Číslice, písmena jsou v kódu odděleny tečkami.

  • První znak napsaný samostatně potvrzuje celý projekt
  • Kombinace prvního a druhého znaku potvrzuje celou skupinu
  • Pokud je opsán celý kod, je potvrzen jen datový bod definovaný v SMS.

Kód se může opsat bez teček.(funguje i s tečkami)

Např.:

Projekt

n

Skupina

n7

Datový bod

n71

  • © Energocentrum Plus, s.r.o. 2017 - 2024