Alarmová upozornění

Uživatel si může pod svým účtem nastavit alarmové upozornění pro jednotlivé alarmové datová body, skupinu bodů nebo na celý projekt.

Nejprve musíte ve správě uživatelů vyplnit telefoní číslo, případně emailovou adresu

Poté označíte požadované datové body a otevřete možnost „Alarmové upozornění“

V nastavení upozornění jsou následující možnosti.

  • Typ: Projekt, Cesta (Skupina datových bodů), Datový bod
  • Zpoždění zaslání alarmového upozornění po vzniku alarmu v Mervisu
  • Přechody: Vznik, Odpadnutí (přechod z alarmu do stavu OK)
  • Zpráva: Předdefinová zpráva (příklad najdete zde Alarmové SMS
  • Kanály: SMS, Mail
  • ID

Po nastavení se v Mervisu ukáže ikonka, která označuje aktivované datové body, skupinu bodů nebo celý proj

  • © Energocentrum Plus, s.r.o. 2017 - 2024