Schéma

Ikona Schématický pohled

Schéma je grafické znázornění technologie v projektu.

Schématický pohled na technologie v projektu

Označení datových bodů se provádí podržením klávesy Ctrl a kliknutím na objekt ve schématu (vyberou se všechny proměnné připojené na tento objekt).

Zrušení označení datových bodů

Po vybrání se zobrazí další schémata v projektu. Je možná je hledat pomocí Filtru|

Zobrazení schémat lze upravit podle požadavku:

Vidět celé schéma
Přizpůsobit schéma na šířku prohlížeče
Zobrazit schéma v originální velikosti
Zrušit výběr datových bodů
Vytvoření poznámky, kterou je po - té možné umístit kdekoli ve vizualizaci
Export do PNG
Znovu načíst schéma
  • © Energocentrum Plus, s.r.o. 2017 - 2024