Informace o datovém bodě

  • zapněte zobrazení informací o datovém bodě v uživatelském nastavení

Povolení v uživatelském nastavení

  • v seznamu datových bodů klikněte na určený datový bod
  • v liště zvolte ikonu se symbolem „i“
  • zobrazí se dialog s detailními informacemi o datovém bodě

Řádkový pohled na otevřený projekt s vybraným datovým bodem

Informační okno s vlastnostmi datového bodu

  • © Energocentrum Plus, s.r.o. 2017 - 2024