CZT - Vstupní data a datové body pro nasazení MPC

 • Průběhové měření z kalorimetrů (teplota přívod, zpátečka, průtok) – max krok 1 hodina
 • Technologie VS odběratele provozována
  1. Odběratelem: požadovaná ekviterma na přívodu do VS
  2. Provozovatelem CZT: otevření směšovacího ventilu/ventilu výměníku, požadovaná ekviterma na straně odběru
 • Roční spotřeba tepla
 • Charakter odběru (bytový dům/office/apod.)
 • Požadovaná ekviterma na přívodu do VS (smluvně dané parametry/reálné parametry/expertní odhad)
 • Průběhové měření výměníků na obou stranách (teploty, průtoky) - max krok 1 hodina
 • Spotřeba elektrické energie – může zahrnovat i spotřebu ostatních zařízení, ale oběhová čerpadla musí v odběru dominovat – krok měs/rok
 • Topologie CZT systému s vyznačením jednotlivých VS
 • Schémata ze systému MAR pro provozované VS
 • © Energocentrum Plus, s.r.o. 2017 - 2024