Měření energií a vnitřního prostředí

Nejprve něco ke způsobům připojení měřidel, kterých je několik. Zde je popis od nejvhodnějšího řešení až po případnou výměnu měřidla za vhodnější typ.

Všechny ceny jsou orientační a bez DPH!

Jako technicky a finančně nejvhodnější variantou může být zkomunikování systému MaR. Nicméně je zde hodně podmínek, které musejí být splněny, aby toto bylo možné provést.

 • Otevřenost systému MaR
 • Jednotlivé měřiče energií připojeny do MaR
 • Orientační cena 5-25 000 Kč

Jako další možnost, kterou bychom doporučovali, je použití bezdrátových IoT technologií. Tyto techologie umožňují jak přenos dat z měřičů energií, tak i měření kvality vnitřního prostředí. Je důležité zmínit, že se zde platí také provozní náklady v závislosti na periodě odečítání dat.

Za každé připojené zařízení do IoT sítě je třeba platit roční poplatky.

 • Komunikace každých 5 minut přibližně 450 Kč/rok/zařízení
 • Komunikace každých 15 minut 370 Kč/rok/zařízení
 • Komunikace každých 60 minut 310 Kč/rok/zařízení
 • Komunikace každých 24 hodin 260 kč/rok/zařízení

Elektrická energie

 • ElIoT-NOD
  • Bedrátový bateriový optický snímač, který se magnetem připevní na elektroměr
  • Orientační cena 2100 Kč (bez ročních poplatků)
 • Elsys ELT-lite
  • Čítač pulzů
  • Lze použít u elektroměru s impulzním výstupem
  • Orientační cena 2100 Kč (bez ročních poplatků)
 • Elektroměr Logarex
  • 3fázový
  • pouze přímé měření
  • funguje jako běžný elektroměr a IoT funkcionalitu není třeba využívat
  • Orientační cena 2950 Kč

Plyn

 • Elsys ELT-lite
  • Čítač půlzu
  • Plynoměr ještě musí být doplněn o nízkofrekvenční snímač k membránovým plynoměrům např. ELSTER INZ 61 nebo obdobné rozhraní
  • Orientační cena 5000 Kč (bez ročních poplatků)

Teplo

 • Elsys ELT-lite
  • Čítač pulzů
  • Lze použít u kalorimetru s impulzním výstupem
  • Orientační cena 2100 Kč (bez ročních poplatků)

Voda

 • Elsys ELT-lite
  • Čítač pulzů
  • Lze použít u vodoměru s impulzním výstupem
  • Orientační cena 2100 Kč (bez ročních poplatků)

Pokud ani jedna z výše uvedených variant není možná, nabízí se tyto možnosti.

 • Výměna měřidla za vhodnější typ např. s impulzním výstupem a poté použít IoT čítač pulzů
 • V některých případech nemusí být výměna měřidla umožněna a nabízí se varianta přidání podružného měřidla, které bude měřit stejné množství daného média.
 • Připojení přes PLC
  • U měřidel s M-Bus výstupem přímo do PLC (v některých případech bude nutno použít M-Bus převodník)
  • Pro tento druh měření stačí použít levnější PLC např. UniPi, Domat Mark150 apod.
  • Orientační cena 15-60 tisíc Kč
 • U elektrické energie může být použit elektroměr od firmy KMB
  • Možnost připojení po Ethernetu a ukládání dat přímo do Mervis DB.
  • Orientační cena 5000 Kč
 • Možnost ručního importu csv souboru přímo do Mervis DB např. data z portálu dodavatele energie

Kvalita vnitřního prostředí je důležitou součástí pro optimální pracovní výkon lidí na pracovišti. Proto by měl být kladen důraz na dodržování požadovaných hodnot vnitřního prostředí, ideálně nejenom teploty. Jednou z možností, jak kvalitu prostředí měřit, je využití IoT čidel.

 • Elsys ERSCO2
  • Nejkomplexnější čidlo od švédského výrobce Elsys
  • Měří teplotu, vlhkost, koncentraci CO2, osvětlení, pohyb
  • Elegantní vzhled
  • Orientační cena 7400 Kč (bez ročních poplatků)
 • Elsys ERS-lite
  • Jednodušší varianta od Elsys
  • Měří teplotu, vlhkost
  • Elegantní vzhled
  • Orientační cena 2900 Kč (bez ročních poplatků)
 • RHF1S001
  • Čínský výrobce
  • Měří teplotu, vlhkost
  • Velmi velká životnost baterie
  • Orientační cena 1600 Kč (bez ročních poplatků)
 • © Energocentrum Plus, s.r.o. 2017 - 2024