Velikonoční test dobrého provozovatele

Kvalitu provozovatele technického zařízení a instalovaného řídicího a dispečerského systému lze snadno vyzkoušet pomocí Velikonočního testu, který spočívá ve vyhodnocení odpovědi na jednoduchou otázku.

Můžete nám ukázat průběh měřených dat z loňského Velikonočního pondělí?

Velikonoční pondělí má několik vhodných vlastností

 • Je to pohyblivý svátek, takže se obvykle nedá předem snadno naprogramovat do řídicího systému jako výjimečný den.
 • Na loňské pondělí se ptáme, abychom zjistili, zda jsou ukládána data po dostatečně dlouhou dobu.
 • Navíc u většiny technických zařízení by v den státního svátku měla být vidět změna v charakteru dat.
 • Nemohu, tak stará data nemáme. Trendy uchováváme jen XY dní.
 • Ano, ale na takový úkon je třeba objednat programátor MaR.
 • Asi ano, ale nevím jak.
  • Řešení: proškolit obsluhu v používání Scada aplikace nebo rovnou přejít na Mervis SCADA
 • Ano, ale průběh měřených dat je stejný jako libovolné jiné pondělí.
  • Obsluha nepoužívá nebo neumí používat plánovací funkce Scada aplikace nebo to instalovaný řídicí system neumožňuje.
 • © Energocentrum Plus, s.r.o. 2017 - 2024