Vizualizace a datový projekt

Vizualizace, datový projekt, soubor, „daťák“ - je způsob organizace datových bodů usnadňující přístup k datům. Umožňuje datové body organizovat do skupin, grafů a obrazovek libovolným způsobem, aby byla zjednodušena obsluha provozovaného technického zařízení a vyhodnocování dat.

Mervis má tři základní způsoby zobrazení dat v projektu:

 • table view - tabulkový pohled na data, kdy jsou jednotlivé datové body zobrazeny v tabulce pod sebou a mohou být sdruženy do skupin
 • graph view - grafy, ve kterých se mohou využívat předem definové šablony určující způsob zobrazení dat a seznam datových bodů nebo si uživatel vše on-line zvolí při běžné práci se systémem
 • schema view - zobrazení schémat, předem vytvořených grafických obrazovek mísících data s vizuálními prvky a grafy

Vytovření datového projektu/vizualizace nebývá problem, pokud se dodávka systému měření a regulace řídí doporučenými pravidly.

Základní podklady jsou

 • seznam všech datových bodů, které v systému jsou dostupné
  • včetně popisu, umístění, jednotek, datového typu, možných nabývaných hodnot a rozsahu hodnot, které je možné do daného bodu zapisovat, pokud se jedná o datový bod určený k zápisu
  • je lepší vycházet z kompletního přehledu všech datových bodů a ten následně krátit, podle uživatelské potřeby než postupovat obráceně a později datové body doplňovat.
 • podklady zachycující topologii technologie nebo budovy
  • např. v podobě DWG schémat, ze kterých lze následně vytvořit základní půdorysy
 • definice ukládání dat - je třeba určit, která část systému se stará o trendování dat. Pokud má být tato funkce zajišťována vizualizací je potřeba určit periodu ukládání, přesnost („na kolik desetinných míst chceme data ukládat“), algoritmy ukládání (při změně, pravidelně) atp.
 • seznam uživatelů
  • každý uživatel by měl mít vlastní přihlašovací údaje, aby mohla být odpovídajícím způsobem nastavena přístupová práva nebo určeno, kdo je autorem konkrétního uživatelského zásahu.
 • nastavení alarmů
  • které hodnoty určených datových bodů se mají hlídat a kdo má být případným adresátem zasílaných alarmových zpráv včetně určení času zpoždění.
 • © Energocentrum Plus, s.r.o. 2017 - 2024