Obecné podmínky na dodávky MaR

MaR = systém Měření a Regulace
Modbus, BACnet, M-Bus - komunikační protokoly
SCADA - dispečerský software

Pro integraci do cloudového systému Mervis SCADA (centrálního dispečinku) a obecné umožnění správného provozu technických zařízení je potřeba dodržet tyto standardy na provedení dodávky MaR v jednotlivých technologických soustavách:

 • Pro přenos dat mezi kontroléry a centrálou resp. mezi kontroléry navzájem musí být použita ethernetová síť.
 • Komunikační protokoly, které využívají vlastnosti a prostředí síťových technologií, musejí být použity tyto: Modbus TCP nebo BACnet a to pro všechny datové body zahrnující dodávanou technologii a řízení stávající technologie. Po schválení výjimky objednavatelem je možno připustit i jiné komunikační protokoly, ale vždy je třeba vyžadovat jejich otevřenost (možnost volné komunikace z cizích zařízení)
 • Bude umožněno nejen monitorování, ale i zápis všech důležitých datových bodů. K datovým bodům bude předán popis, umožňující jejich začlenění do dispečinkového systému spolu s informacemi o bezpečných hodnotách a rozsazích hodnot, které je možno u jednotlivých nastavitelných bodů zadávat
 • Při předání díla musejí být předány kompletní zdrojové kódy všech instalovaných řídicích systémů, aby jejich budoucí úpravy nebyly závislé na původním dodavateli. Součástí předání musejí být i všechna přístupová hesla, kódy apod, které s úpravami řídicí logiky mohou souviset.
 • Veškerá osazená měřidla musejí být vybavena dálkovým přenosem prostřednictvím protokolu M-Bus nebo Modbus do systému MaR.
 • Řídicí systém MaR musí umožňovat dynamickou změnu časových programů, pokud je to u dané technologie relevantní.

Dodržení těchto požadavků je třeba kontrolovat a vyžadovat i v průběhu realizace projektu. Záměna zařízení, vyjmutí části řídicího systému z těchto požadavků apod. je nutno konzultovat s objednavatelem, aby nedošlo k logickému narušení plánovaného způsobu komunikace dat. Je vhodné, aby na vybraných kontrolních dnech v průběhu realizace projektu byl přítomen zástupce objednatele zodpovědný za integraci do nadřazeného centrálního dispečinku a mohl tak být případný postup řešení projektu konzultován.

Pokud je součástí dodávky i lokální vizualizace - pak každý dodaný vizualizační systém by měl umožnit obsluze úspěšně projít Velikonočním testem. To konkrétně obnáší:

 • Ukládat všechny, ve vizualizaci dostupné, datové body s periodou 1-5 minut.
 • Ukládat data po neomezenou dobu (nejméně však 2 roky)
 • Umožňovat uživatelskou změnu časových programů - ideálně s použitím výjimek.

Dále by mělo být možné historická data otevřeným způsobem poskytovat do dalších systémů, tzn.:

 • Mít přístup k datům přes popsané API nebo
 • mít data uložená v otevřeném systému správy dat (některá standardní SQL nebo NoSQL databáze).

Ke všem součástem vizualizačního systému musejí být, jako součást předávacího protokolu, předána i všechna přístupová a administrátorská jména a hesla.

 • © Energocentrum Plus, s.r.o. 2017 - 2024