Připojení do cloudu

Při připojení libovolné technologie k Internetu je nutné dbát především na celkovou bezpečnost zvoleného řešení.

  • Komunikaci přes veřejné IP adresy a přesměrované porty
    • Pokud to jinak nejde, tak alespň omezit z jakých IP adres se na daný port mohou klienti připojovat a případně zablokovat jakoukoliv komunikaci při opakovaných neúspěšných pokusech o komunikaci
  • Komunikace prostřednictvím Mervis Proxy a podobných technologií
  • VPN
  • © Energocentrum Plus, s.r.o. 2017 - 2024