Toto je starší verze dokumentu!


Mervis RT

Zatímco Mervis IDE slouží k definování řídicí logiky - Mervis RT (runtime) ji vykonává. Z důvodu existence různorodých HW i SW platforem existuje více verzí Mervis RT. Pro koncového uživatele se ovšem snažíme jakékoli jejich odlišnosti eliminovat. Program vytvořený pro jednu platformu bude fungovat i na všech ostatních, pokud jsou dostatečné HW a komunikační prostředky.

  • Domat: jednotky řady Mark. Pro starší řídicí jednotky viz RcWare
  • UniPi
  • Wago: PFC200 - 750-8202, PFC100 - 750-8101
  • Raspberry PI: on request
  • Windows: on request
  • general Linux: on request