Mervis RT

Zatímco Mervis IDE slouží k definování řídicí logiky - Mervis RT (runtime) ji vykonává. Z důvodu existence různorodých HW i SW platforem existuje více verzí Mervis RT. Pro koncového uživatele se ovšem snažíme jakékoli jejich odlišnosti eliminovat. Program vytvořený pro jednu platformu bude fungovat i na všech ostatních, pokud jsou dostatečné HW a komunikační prostředky.

 • Domat: jednotky řady Mark. Pro starší řídicí jednotky viz RcWare
 • UniPi
 • Wago
  • Controllers
   • PFC200 - 750-8202
   • PFC100 - 750-8101
   • PFC100+UART - 750-8102
  • Modules
   • 750-430, 8x DI
   • 750-451, 8x AI RTD conf
   • 750-453, 4x AI 0-20 mA
   • 750-530, 8x DO
   • 750-559, 4x AO 0-10 V
   • 750-600, End Module
   • 750-638, 2x up/down counter
   • 750-652, 232/485 conf
 • Raspberry PI: on request
 • Windows: on request
 • general Linux: on request