Regulární výrazy

Regulární výrazy (regular expressions) slouží k vyhledání části řetězce, kterou předem (úplně) neznáme nebo která může mít více podob. Používá se v programovacích a skriptovacích jazycích. Mimo jiné je využíván také v RcWare File Driver. Základy práce s regulárními výrazy jsou popsány například na stránce www.regularnivyrazy.info

Online testovací nástroj pro zkoušení reguláních výrazů: https://regex101.com/

  • © Energocentrum Plus, s.r.o. 2017 - 2024