Slovník Česko-Anglický

Jednotlivé překlady jsou řazeny od preferovaného pojmu k přípustným tvarům.

  • datový bod: data point, variable
  • časový program: scheduler
  • čidlo: sensor
  • čítač: counter
  • provozní režim: operation mode, mode of operation, operating mode.
  • TPG: viz časový program. Výraz TPG není vhodné používat na úrovni uživatelského rozhraní pro jeho obecnou nesrozumitelnost.
  • TUV, teplá užitková voda: DHW, domestic hot water
  • VZT, vzduchotechnická jednotka: AHU, air handling unit
  • © Energocentrum Plus, s.r.o. 2017 - 2024