Slovník Česko-Anglický

Jednotlivé překlady jsou řazeny od preferovaného pojmu k přípustným tvarům.

  • datový bod: data point, variable
  • časový program: scheduler
  • čidlo: sensor
  • čítač: counter
  • provozní režim: operation mode, mode of operation, operating mode.
  • TPG: viz časový program. Výraz TPG není vhodné používat na úrovni uživatelského rozhraní pro jeho obecnou nesrozumitelnost.