Nativní komunikace RcWare Vision

Pro vzájemnou komunikaci dvou instancí aplikace RcWare Vision lze využít nativní komunikace. Ta umožňuje na obou zapojených stanicích pracovat s daty a alarmy, jako by obě dvě stanice přímo komunikovaly s provozovanou technologií.

  • protokol: proprietární TCP
  • komunikační port: 29001
  • rychlý update hodnot i pro velké datové soubory, komunikují se pouze změny
  • nastavení se provádí pouze na klientské straně, na straně serveru se nedá zakázat
  1. Vytvoření vhodného kanálu v Nastavení→Prostředky počítače
    • Zařízení: Síťový adaptér
    • Typ provozu: Navazování spojení s RcWare
  2. Vytvoření definice spojení v dialogu Nastavení→Definice spojení

Umožňuje komunikaci RcWare→Mervis, tzn. přímý přenos dat z běžícího RcWare Vision(server) do systému Mervis(klient). V dialogu „Export do SCADA2“ je nutné zvolit následující:

Namísto parametru „localhost“ je potřeba uvést cílovou adresu.