Mervis/Merbon SSCP

Mervis Proxy poskytuje komunikační řešení pro uzavřené sítě nebo „nehostinná“ síťová prostředí a umožňuje obousměrnou komunikaci mezi regulátory navzájem nebo s nadřazeným systémem (např. Mervis SCADA) prostřednictvím Internetu.

Pro komunikaci s regulátorem tedy není již třeba s IT oddělením zajišťovat přesměrování portů a podobná “speciální nastavení” v síti. Regulátor z pohledu počítačové sítě funguje jako běžný počítač s přístupem na web a přes Mervis Proxy je zajištěna plnohodnotná obousměrná komunikace.

Pro maximální kompatibilitu a průchodnost komunikace je pro výměnu dat využíván šifrovaný protokol HTTPS (případně HTTP), který je v sítích prakticky vždy povolen, neboť bez něho - laicky řečeno - nefunguje internet.

Proxy server navíc zpřístupňuje téměř neomezené nastavování a programování regulátoru na dálku, čímž významně umožňuje snižovat náklady při uvádění systému měření a regulace do provozu nebo jeho vylepšování.

Služba Mervis Proxy je plně kompatibilní se systémy Merbon!

Parametr
Adresa nastavovaná na PLC: http://proxy.mervis.info:6677/
Volaná URL:
http://proxy.mervis.info:6677/api/send/data
http://proxy.mervis.info:6677/api/set/alive
Adresa pro komunikaci klientské aplikace (SCADA, Mervis IDE, Merbon IDE, …): proxy.mervis.info:12348
ProxyID: kontaktujte technickou podporu Mervis nebo Domat
Protokol: SSCP

Povolte Mervis Proxy funkcionalitu a nastavte parametry podle obrázku.

  • Nezapomeňte změněnou konfiguraci nahrát do PLC.
  • Zkontrolujte nastavení DNS, zda odpovídá konfiguraci místní sítě nebo použijte DNS server: 8.8.8.8