Amit DB-Net/IP

Technologie Mervis Proxy serveru je dostupná i pro regulátory firmy Amit. Správná konfigurace (nastavení ProxyID, hesla a adresy proxy serveru) stačí pro plnohodnotné zpřístupnění obousměrné komunikace s regulátorem.

Parametr Hodnota
Adresa serveru: amitproxy.mervis.info
resp. zatím je kvůli omezení na straně regulátoru nutno použít IP adresu 217.182.146.145
Port pro komunikaci PLC s Proxy serverem: 6000 (UDP)
Port pro komunikaci klientské aplikace (SCADA, DetStudio, …) 59 (UDP)
ProxyID: kontaktujte technickou podporu Amit nebo Mervis

ProxyID má tvar: „APROX???????????“, kde otazníky představují velká písmena a číslice
ProxyPassword: Heslo pro komunikaci s Proxy serverem (posílání výzvy).
Datový typ: celé číslo - max rozsah 32bitů (9 číslic)
Příklad: 12345
Je potřeba ho nahlásit při vytváření ProxyID!
PLCPassword: Heslo pro připojení klientů k PLC.
Datový typ: celé číslo - max rozsah 32bitů (9 číslic)
Příklad: 12345
Je potřeba ho nahlásit při vytváření ProxyID!

Do kódu své aplikace přidejte následující dvě volání.

ProcINIT
:1000 EthNetSeg 0xD9B69291, 6000, 1234, 3000, 0x00000000, SegStv
  • pro nastavení komunikačních parametrů - periodické výzvy z PLC
  • 0xD9B69291: IP adresa = amitproxy.mervis.info (nelze zadat názvem)
  • 6000: port
  • 1234: ProxyPassword

Proc00
EthDynSnd :1000, 0x0000, "APROX???????????", NONE[0,*], NONE, DynSndVlz, DynSndStv
  • Pro pravidelné odesílání výzev na server
  • APROX??????????? - přidělené ProxyID
  • DynSndStv - obsahuje stav komunikace, 1.bit (počítáno od nuly) je nastaven při korektní registraci stanice na proxy server
Alternativní konfigurace

V určitých případech (AMAP99S, NOS V3.56) je zapotřebí zadat přidělené ProxyID nepřímo, ve formě maticové proměnné. V kódu níže je použita proměnná DynhName, původně použitý parametr pro přímé předání je pak prázdný řetězec. Tuto konfiguraci použijte pokud je stav komunikace neplatný.

DynhName  MI[1,16]   1466  "APROX???????????" 

Proc00
EthDynSnd :1000, 0x0000, "", DynhName[0,*], NONE, DynSndVlz, DynSndStv