Amit DB-Net/IP

Technologie Mervis Proxy serveru je dostupná i pro regulátory firmy Amit. Správná konfigurace (nastavení ProxyID, hesla a adresy proxy serveru) stačí pro plnohodnotné zpřístupnění obousměrné komunikace s regulátorem.

Parametr Hodnota
Adresa serveru: amitproxy2.mervis.info
resp. zatím je kvůli omezení na straně regulátoru nutno použít IP adresu 77.240.189.138
Port pro komunikaci PLC s Proxy serverem: 6000 (UDP)
Port pro komunikaci klientské aplikace (SCADA, AtouchProxy) 59 (UDP)
ProxyID: kontaktujte technickou podporu Amit nebo Mervis

ProxyID má tvar: „APROX???????????“, kde otazníky představují velká písmena a číslice
ProxyPassword: Heslo pro komunikaci s Proxy serverem (posílání výzvy).
Datový typ: celé číslo - max rozsah 32bitů (9 číslic)
Příklad: 12345
Je potřeba ho nahlásit při vytváření ProxyID!
PLCPassword: Heslo pro připojení klientů k PLC.
Datový typ: celé číslo - max rozsah 32bitů (9 číslic)
Příklad: 12345
Je potřeba ho nahlásit při vytváření ProxyID!

Do kódu své aplikace přidejte následující dvě volání.

ProcINIT
:1000 EthNetSeg 0x4DF0BD8A, 6000, 1234, 3000, 0x00000000, SegStv
 • pro nastavení komunikačních parametrů - periodické výzvy z PLC
 • 0x4DF0BD8A: IP adresa = amitproxy2.mervis.info (nelze zadat názvem)
 • 6000: port
 • 1234: ProxyPassword

Proc00
EthDynSnd :1000, 0x0000, "APROX???????????", NONE[0,*], NONE, DynSndVlz, DynSndStv
 • Pro pravidelné odesílání výzev na server
 • APROX??????????? - přidělené ProxyID
 • DynSndStv - obsahuje stav komunikace, 1.bit (počítáno od nuly) je nastaven při korektní registraci stanice na proxy server
Alternativní konfigurace

V určitých případech (AMAP99S, NOS V3.56) je zapotřebí zadat přidělené ProxyID nepřímo, ve formě maticové proměnné. V kódu níže je použita proměnná DynhName, původně použitý parametr pro přímé předání je pak prázdný řetězec. Tuto konfiguraci použijte pokud je stav komunikace neplatný.

DynhName MI[1,16]  1466 "APROX???????????" 

Proc00
EthDynSnd :1000, 0x0000, "", DynhName[0,*], NONE, DynSndVlz, DynSndStv

Pro komunikaci z Amit aplikací DetStudio, ViewDet resp. z jakékoliv aplikace třetí strany, která nemá přímou podporu pro Mervis Proxy - potřebujete mít správně nastavenou pomocnou aplikaci AtouchProxy.

 • © Energocentrum Plus, s.r.o. 2017 - 2024