Zálohování

V konfiguračním souboru Mervis DB je možno definovat tři různé cesty ke složkám, ve kterých mají být umístěny datové soubory. Obvyklá praxe ovšem je, že všechny tyto tři cesty odkazují na jednu složku.

Prostá kopie souborů z těchto tří složek postačuje k vytvoření funkční zálohy dat uložených v Mervis DB. Je bezpečné kopírovat tyto soubory za běhu služby neboť většina souborů je určena jen ke čtení a měnící se soubory (např. log nových dat) jsou modifikovány bezpečným způsobem.

<!--
Path to infrastructure files (variables, users, state information).
Files are not accessed very often and their size is moderate but in general
it is good to have fast read/write sequential access (better startup times).
-->
<add key="InfrastructureDataPath" value="c:\temp\mervisdb\"/>
 
<!--
Path to log files (persistent log, acceleration permanent files).
Log files are accessed very often for sequential writes.
On server stop and start fast read/write access is welcome.
-->
<add key="LogsPath" value="c:\temp\mervisdb\"/>
 
<!--
Path to permanent data files (historical data).
Writes are rare (only when a new files is produced). Fast sequential and random (to less extent) read access is welcome.
-->
<add key="PermanentFilesPath" value="c:\temp\mervisdb\"/>
  • © Energocentrum Plus, s.r.o. 2017 - 2024