České Radiokomunikace

V České republice nabízejí České Radiokomunikace službu připojení zařízení používajících protokol LoRaWAN do sítě, která má celorepublikové pokrytí. Takto zkomunikovaná data jsou rovnou dostupná v systému Mervis. Pro správné nastavení se prosím obraťte na naši technickou podporu.

  • minimální doporučená perioda komunikace: 5 minut