Cloud

Všechny naše cloudové služby poskytujeme z následujících datových center

  • Faster (hlavní lokace, Česká republika, ISO 9001 a 27001)
  • vshosting (ISO 27001)
  • Vodafone (ISO 27001)
  • a OVH (záložní lokace, Francie).

Usilujeme o velmi nízké provozní náklady, což se odráží v velmi nízké ceně hostingu Mervis SCADA a Mervis DB pro naše zákazníky.

Používáme operační systémy Windows i Linux. Většinu softwarových aplikací běžících na našich serverech jsme vyvinuli sami. To nám umožňuje dále snižovat provozní náklady, protože nemáme žádné licenční poplatky spojené s naším růstem, a můžeme jemně ladit výkon a funkce, aby vyhovovaly našim očekáváním.

Nenabízíme žádnou SLA, ale naše měřená dostupnost je 99,5%-99,95% každý rok během posledních pěti let.

Provádíme pravidelné zálohování všech dat na dvě lokace mimo datové centrum každých 24 hodin.

Naše servery pravidelně aktualizujeme.

Jak Mervis SCADA, tak Mervis DB nabízí bezpečné (HTTPS s využitím certifikátů Let’s Encrypt) komunikační API. Pro BMS a řídicí systémy, které nejsou schopny šifrování, musíme také poskytovat nešifrované komunikační kanály. Aktuální stav řídicích systémů a komunikačních standardů používaných v budovní automatizaci považujeme za velmi nevyhovující a usilovně pracujeme na jeho změně.

Většina zařízení je k nám do cloudu připojena prostřednictvím námi vyvinuté komunikační infrastruktury Mervis Proxy nebo nověji prostřednictvím ještě rychlejšího řešení Mervis CloudAccess.

  • © Energocentrum Plus, s.r.o. 2017 - 2024