Toto je starší verze dokumentu!


Mervis Analytics

Mervis Analytics představují rozsáhlou množinu nástrojů, reportů a služeb, kterými se snažíme postihnout nesmírně složitou problematiku vyhodnocování a zlepšování provozu technologií budov, průmyslových podniků, výrobních zařízení a dalších systémů.

PDF report