Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

cs:mervis-scada:95-installation [2018/05/11 12:18]
m.chlupac vytvořeno
cs:mervis-scada:95-installation [2018/05/15 14:16] (aktuální)
m.skrivanek [Poznámky]
Řádek 10: Řádek 10:
   * ''​net localgroup "​Performance Log Users" DefaultAppPool /​add''​   * ''​net localgroup "​Performance Log Users" DefaultAppPool /​add''​
  
-tím se účet, pod kterým se spouští aplikační pool IIS s Cloud Interface (tj. účet DefaultAppPool),​ přidá do skupin, které potřebné právo mají.+tím se účet, pod kterým se spouští aplikační pool IIS s Cloud Interface (tj. účet DefaultAppPool),​ přidá do skupin, které potřebné právo mají. Pro uživatelsky vytvořený pool s názvem XY vytváří IIS virtualního uživatele s názvem "IIS APPPOOL\XY"​. 
 + 
 +Pokud výše uvedený postup nebude fungovat, je možné změnit identitu poolu z ApplicationPoolIdentity na LocalService.