Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Poslední revize Obě strany příští revize
cs:mervis-analytics:00-start [2017/07/07 16:04]
m.chlupac [EnergyDashboard]
cs:mervis-analytics:00-start [2017/07/07 16:05]
m.chlupac
Řádek 19: Řádek 19:
 {{ :​cs:​mervis-analytics:​mervis_analytics_report2.png?​direct&​800 |}} {{ :​cs:​mervis-analytics:​mervis_analytics_report2.png?​direct&​800 |}}
  
-===== Specializované ​vyhodnocení =====+===== Specializovaná ​vyhodnocení =====
  
 {{ :​cs:​mervis-analytics:​mervis_analytics_report3.png?​direct&​800 |}} {{ :​cs:​mervis-analytics:​mervis_analytics_report3.png?​direct&​800 |}}