Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
cs:iot:00-start [2017/07/04 15:12]
m.chlupac
cs:iot:00-start [2017/07/04 16:27] (aktuální)
m.chlupac [IoT]
Řádek 3: Řádek 3:
 <​html><​blockquote><​strong>​Internet of things</​strong>​ (<​strong>​IoT</​strong>​) značí propojení fyzických zařízení,​ vozidel, budov, softwaru, čidel, akčních prvků a dalších "​smart"​ zařízení prostřednictvím komunikačních sítí za účelem sběru a výměny dat. <​cite>​(source:​ <a href="​https://​en.wikipedia.org/​wiki/​Internet_of_things">​wiki</​a>​)</​cite></​blockquote></​html>​ <​html><​blockquote><​strong>​Internet of things</​strong>​ (<​strong>​IoT</​strong>​) značí propojení fyzických zařízení,​ vozidel, budov, softwaru, čidel, akčních prvků a dalších "​smart"​ zařízení prostřednictvím komunikačních sítí za účelem sběru a výměny dat. <​cite>​(source:​ <a href="​https://​en.wikipedia.org/​wiki/​Internet_of_things">​wiki</​a>​)</​cite></​blockquote></​html>​
  
-V rámci služby Mervis sbíráme a trvale ukládáme miliardy individuálních naměřených hodnot (více než 6 mld v červu 2017). ​+V rámci služby Mervis sbíráme a trvale ukládáme miliardy individuálních naměřených hodnot (více než 6 mld v červu 2017). ​Stále se ovšem mnoho důležitých údajů nesbírá. Většinou kvůli složité instalaci nebo komplikovaným možnostem zkomunikování čidel a měřidel. Právě tyto problémy lze často překonat použitím čidel postavených na technologiích [[cs:​iot:​lora:​|LoRa]] or [[cs:​iot:​sigfox:​|Sigfox]].  
 + 
 +Obě zmíněné technologie umožňují vytvoření bezdrátových sítí celostátního rozsahu (obdoba mobilní telefonní sítě) a instalovaná zařízení jsou obvykle napájena bateriemi. 
 + 
 +Pokud byste chtěli více probrat konkrétní obchodní případ - obraťte se na naše [[en:​help:​energocentrum-plus|obchodní oddělení]]. 
 + 
 +===== Mervis DB =====
  
-We collect and permanently store billions of individual measurements every month with our Mervis cloud services. (over 6 bln/month as of June 2017). There are many more important measurements missing still and mostly because of the difficulties of the installation or communication of the sensors or meters. These problems can very ofter overcome by using modern IoT solutions such as [[en:​iot:​lora:​|LoRa]] or [[en:​iot:​sigfox:​|Sigfox]] based sensors. Both represent wireless, country-wide networks (think mobile phone network) and devices are usually battery powered. To discuss you use case - please contact our [[en:​help:​energocentrum-plus|sales department]]. 
  
 {{ :​en:​iot:​db.mervis.info.png?​direct&​800 |}} {{ :​en:​iot:​db.mervis.info.png?​direct&​800 |}}