Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
cs:mervis-scada:60-mobile-app [2020/06/15 17:10]
m.chlupac
cs:mervis-scada:60-mobile-app [2020/07/09 17:44] (aktuální)
m.chlupac
Řádek 20: Řádek 20:
  
 <​html>​ <​html>​
-<div style="width:​500px;​height:​720px;​background-color:​black;​text-align:​center;">​ +<iframe width="560" ​height="​315" src="​https://​www.youtube.com/embed/​OocfxSIWjKA"​ frameborder="0" allow="accelerometer;​ autoplay; encrypted-media;​ gyroscope; picture-in-picture" ​allowfullscreen></iframe>
-  <video style="height:​100%;​" ​controls>​ +
-    <​source ​src="​https://​lh3.googleusercontent.com/oD3_eDoqh1OqqYG-fIU-uT_IrXOVhaLgOM4gD0Fo3dY0Sou3z5yoIGEcb6jkl31lC2_LjDmSuPqeRn65B6r9Hr5Lxus61qrwIxkyD1LCTVbdRN9rWHeMgbVirVlEz80YdDDO42_SNQ=m18" ​type="video/mp4"> +
-  </​video>​ +
-</div> +
- +
 </​html>​ </​html>​