Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
cs:mervis-scada:60-mobile-app [2018/11/30 11:55]
m.chlupac
cs:mervis-scada:60-mobile-app [2020/07/09 17:44] (aktuální)
m.chlupac
Řádek 10: Řádek 10:
   * Práci s alarmy   * Práci s alarmy
   * Měnit hodnoty datových bodů s výjimkou TPG (časových programů).   * Měnit hodnoty datových bodů s výjimkou TPG (časových programů).
 +  * **Zobrazení historií pomocí čárového grafu**
  
 Po zakoupení Pro verze: Po zakoupení Pro verze:
   * Přepínání mezi uživatelskými profily   * Přepínání mezi uživatelskými profily
   * Přihlášení k jiné instanci Mervis SCADA než jen k scada.mervis.info   * Přihlášení k jiné instanci Mervis SCADA než jen k scada.mervis.info
-  * Nastavení ​rychelejšího obnovování dat+  * Nastavení ​rychlejšího obnovování dat 
 + 
 +===== Video ===== 
 + 
 +<​html>​ 
 +<iframe width="​560"​ height="​315"​ src="​https://​www.youtube.com/​embed/​OocfxSIWjKA"​ frameborder="​0"​ allow="​accelerometer;​ autoplay; encrypted-media;​ gyroscope; picture-in-picture"​ allowfullscreen></​iframe>​ 
 +</​html>​
  
 ===== Náhledy ===== ===== Náhledy =====
  
  
-{{:​en:​mervis-scada:​iphone_touchid.png?​direct&​300|}} {{:​en:​mervis-scada:​iphone_projects.png?​direct&​300|}} {{:​en:​mervis-scada:​iphone_favourites.png?​direct&​300|}}+{{:​en:​mervis-scada:​ios1.png?​direct&​200|}} {{:​en:​mervis-scada:​ios2.png?​direct&​200|}} {{:​en:​mervis-scada:​ios3.png?​direct&​200|}}{{:​en:​mervis-scada:​ios4.png?​direct&​200|}}