Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
cs:mervis-scada:45-protocols [2019/01/28 10:43]
m.chlupac
cs:mervis-scada:45-protocols [2019/01/28 10:43] (aktuální)
m.chlupac [Formáty souborů a typy databází, ze kterých lze importovat data]
Řádek 28: Řádek 28:
   * DBF   * DBF
   * MDB   * MDB
-  * různé SQL databáze+  * různé SQL a NOSQL databáze