Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
cs:mervis-scada:00-start [2019/03/01 08:22]
m.chlupac
cs:mervis-scada:00-start [2020/01/09 14:02]
m.chlupac
Řádek 29: Řádek 29:
 {{  :​mervis-scada:​mervis_scada_schema.png?​direct&​800 ​ }} {{  :​mervis-scada:​mervis_scada_schema.png?​direct&​800 ​ }}
  
-{{ :​en:​mervis-scada:​mervis_scada_vzt_prehled.png?​direct&​800 |}}+
  
 {{  :​en:​mervis-scada:​mervis_scada_table_view.png?​direct&​800 ​ }} {{  :​en:​mervis-scada:​mervis_scada_table_view.png?​direct&​800 ​ }}