Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
cs:mervis-proxy:sscp [2019/01/17 17:10]
m.chlupac
cs:mervis-proxy:sscp [2019/07/08 12:03]
m.chlupac
Řádek 19: Řádek 19:
 ^ Protokol: ​                                                                    | [[cs:​mervis-ide:​30-communication-protocols:​10-sscp|SSCP]] ​                                                          | ^ Protokol: ​                                                                    | [[cs:​mervis-ide:​30-communication-protocols:​10-sscp|SSCP]] ​                                                          |
  
-\\+===== Nastavení v IDE ===== 
 + 
 +Povolte Mervis Proxy funkcionalitu a nastavte parametry podle obrázku.  
 +  * Nezapomeňte změněnou konfiguraci nahrát do PLC. 
 +  * Zkontrolujte nastavení DNS, zda odpovídá konfiguraci místní sítě nebo použijte DNS server: 8.8.8.8 
 + 
 +{{ :​en:​mervis-proxy:​proxy_settings.png?​nolink | }}