Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
cs:mervis-proxy:sscp [2018/08/22 15:40]
m.chlupac
cs:mervis-proxy:sscp [2019/07/08 12:03]
m.chlupac
Řádek 14: Řádek 14:
 ^ Parametr ​                                                                     |                                                                                                                     | ^ Parametr ​                                                                     |                                                                                                                     |
 ^ Adresa nastavovaná na PLC:                                                     | http://​proxy.mervis.info:​6677/ ​                                                                                     | ^ Adresa nastavovaná na PLC:                                                     | http://​proxy.mervis.info:​6677/ ​                                                                                     |
-|                                                                               | Volaná URL: \\ http://softplcproxy.rcware.eu:​6677/​api/​send/​data\\ http://softplcproxy.rcware.eu:​6677/​api/​set/​alive ​ |+|                                                                               | Volaná URL: \\ http://proxy.mervis.info:​6677/​api/​send/​data\\ http://proxy.mervis.info:​6677/​api/​set/​alive ​ |
 ^ Adresa pro komunikaci klientské aplikace (SCADA, Mervis IDE, Merbon IDE, …):  | proxy.mervis.info:​12348 ​                                                                                            | ^ Adresa pro komunikaci klientské aplikace (SCADA, Mervis IDE, Merbon IDE, …):  | proxy.mervis.info:​12348 ​                                                                                            |
 ^ ProxyID: ​                                                                     | kontaktujte technickou podporu [[:​cs:​help:​support|Mervis]] nebo [[:​cs:​help:​partners:​domat|Domat]] ​                  | ^ ProxyID: ​                                                                     | kontaktujte technickou podporu [[:​cs:​help:​support|Mervis]] nebo [[:​cs:​help:​partners:​domat|Domat]] ​                  |
 ^ Protokol: ​                                                                    | [[cs:​mervis-ide:​30-communication-protocols:​10-sscp|SSCP]] ​                                                          | ^ Protokol: ​                                                                    | [[cs:​mervis-ide:​30-communication-protocols:​10-sscp|SSCP]] ​                                                          |
  
-\\+===== Nastavení v IDE ===== 
 + 
 +Povolte Mervis Proxy funkcionalitu a nastavte parametry podle obrázku.  
 +  * Nezapomeňte změněnou konfiguraci nahrát do PLC. 
 +  * Zkontrolujte nastavení DNS, zda odpovídá konfiguraci místní sítě nebo použijte DNS server: 8.8.8.8 
 + 
 +{{ :​en:​mervis-proxy:​proxy_settings.png?​nolink | }}