Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
cs:mervis-analytics:00-start [2017/07/07 16:05]
m.chlupac
cs:mervis-analytics:00-start [2017/07/07 16:14]
m.chlupac [Mervis Analytics]
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== Mervis Analytics ====== ====== Mervis Analytics ======
  
-Mervis Analytics představují rozsáhlou množinu nástrojů, reportů a služeb, kterými se snažíme postihnout ​nesmírně ​složitou problematiku vyhodnocování a zlepšování provozu technologií budov, průmyslových podniků, výrobních zařízení a dalších systémů.+Mervis Analytics představují rozsáhlou množinu nástrojů, reportů a služeb, kterými se snažíme postihnout složitou problematiku vyhodnocování a zlepšování provozu technologií budov, průmyslových podniků, výrobních zařízení a dalších systémů
 + 
 +Využíváme k tomu otevřenosti všech produktů Mervis, schopnosti pracovat s daty z cizích systémů a pokročilé matematické dovednosti a nástroje, kterými disponujeme.
  
 ===== EnergyDashboard ===== ===== EnergyDashboard =====