Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

cs:help:partners:unipi [2017/05/29 09:00]
cs:help:partners:unipi [2017/05/29 09:00] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Unipi/​Faster ======
 +
 +Řídicí systém Unipi společnosti Faster je poháněn naším softwarem [[:​cs:​mervis-ide:​00-start|Mervis IDE]].
 +
 +  * https://​www.unipi.technology
 +