Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

cs:help:partners:kmb [2017/07/04 09:58]
m.chlupac vytvořeno
cs:help:partners:kmb [2017/07/04 10:10]
m.chlupac
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== KMB ====== ====== KMB ======
  
-{{  :​en:​help:​partners:​kolaz_novar.png?nolink&  ​}}Firma KMB systems, s.r.o. se od roku 1991 zabývá vývojem elektroniky pro průmyslovou automatizaci a energetiku. V současnosti nabízí zejména produkty pro kompenzaci jalového výkonu, široké spektrum univerzálních měřicích přístrojů a přenosné analyzátory kvality.+{{ :​en:​help:​partners:​smc133-250.png?​nolink ​|}} 
 + 
 + 
 +Firma KMB systems, s.r.o. se od roku 1991 zabývá vývojem elektroniky pro průmyslovou automatizaci a energetiku. V současnosti nabízí zejména produkty pro kompenzaci jalového výkonu, široké spektrum univerzálních měřicích přístrojů a přenosné analyzátory kvality.
  
   * Web: [[http://​kmb.cz|http://​kmb.cz]]   * Web: [[http://​kmb.cz|http://​kmb.cz]]