Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

cs:help:partners:alstanet [2017/05/29 09:00]
cs:help:partners:alstanet [2017/05/29 09:00] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Alstanet ======
 +
 +Systém Mervis nabízí přímou integraci vybraných funkcí s řešením firmy Alastnet - AFM (Alstanet Facility Management)
 +
 +  * http://​www.alstanet.cz
 +