Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
cs:best-practices:35-recommended-data [2019/10/22 13:10]
v.smid [doplňující]
cs:best-practices:35-recommended-data [2019/10/22 13:12] (aktuální)
m.chlupac [klíčové]
Řádek 225: Řádek 225:
   * Protimrazová ochrana   * Protimrazová ochrana
   * chody ventilátorů (%; dP, Hz)   * chody ventilátorů (%; dP, Hz)
-  * chod zvlhčovače+  * chod/​výkon ​zvlhčovače
   * polohy klapek (přívod, odtah, venkovní)   * polohy klapek (přívod, odtah, venkovní)
   * [všechny povely]   * [všechny povely]