Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

cs:best-practices:35-recommended-data:20-district-heating-system-mpc [2019/07/25 11:05] (aktuální)
m.chlupac vytvořeno
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== CZT - Vstupní data a datové body pro nasazení MPC ======
 +
 +===== Významná odběrná místa =====
 +  * Průběhové měření z kalorimetrů (teplota přívod, zpátečka, průtok) – max krok 1 hodina
 +  * Technologie VS odběratele provozována
 +    - Odběratelem:​ požadovaná ekviterma na přívodu do VS
 +    - Provozovatelem CZT: otevření směšovacího ventilu/​ventilu výměníku,​ požadovaná ekviterma na straně odběru
 +
 +===== Méně významná odběrná místa =====
 +  * Roční spotřeba tepla
 +  * Charakter odběru (bytový dům/​office/​apod.)
 +  * Požadovaná ekviterma na přívodu do VS (smluvně dané parametry/​reálné parametry/​expertní odhad)
 +
 +===== Sekundární/​Terciální stanice =====
 +  * Průběhové měření výměníků na obou stranách (teploty, průtoky) - max krok 1 hodina
 +
 +===== Oběhová čerpadla =====
 +  * Spotřeba elektrické energie – může zahrnovat i spotřebu ostatních zařízení,​ ale oběhová čerpadla musí v odběru dominovat – krok měs/rok
 +
 +===== Projektová dokumentace =====
 +  * Topologie CZT systému s vyznačením jednotlivých VS
 +  * Schémata ze systému MAR pro provozované VS